intro src4kerk

PdG logoVrijdag 28 juli 2017
20.15 uur

Peter de Grote festival

Voor het eerst is de Stichting Rolder Concerten gastheer van het Peter de Grote Festival in Rolde bij het bijzondere concert

De kamermuziek van Maurice Ravel 1 “Grootse muziek komt altijd uit het hart” Kaartverkoop: Zie meer info

 

 


Meer info /


Stef Tuinstra voor siteGerdine voor siteZondag 27 augustus 2017
20.00 uur

Gerdine en Stef Tuinstra,
orgel & zang

 Vader en dochter.
Stef was de adviseur bij de restauratie van het Rolder orgel,
dat in januari 2013 gereed kwam.

Duitse romantiek in de orgel- en liedkunst


 

Meer info / Kaarten

 

 

Nieuws

Onlangs schreef de gemeente Aa en Hunze haar cultuurnota voor de komende jaren.
Het bestuur van de SRC nam daar kennis van en was van mening dat het werk van onze stichting er onderbelicht uitkwam.
Enkele bestuursleden ondernamen actie: er werd een brief opgesteld waarin werd uitgelegd wat de SRC doet en wat het culturele belang daarvan is. Vervolgens is er tijdens een vergadering van de gemeenteraad bij de behandeling van de concept cultuurnota door enkele bestuursleden ingesproken. Dit heeft ertoe geleid dat de jaarlijkse subsidie van 450 naar 1500 euro is gegaan.
Een zeer verheugend resultaat dat ons niet alleen meer armslag geeft, maar ook het belang onderstreept van de concerten die wij met veel liefde en enthousiasme organiseren.