pdf logoHet bestuur van de  Stichting Rolder Concerten (SRC) kijkt terug op een goed 2016 waarin zij haar publiek  een zeer divers concertprogramma van hoog niveau kon aanbieden.
In totaal verzorgde de SRC  in 2016 twaalf  concerten, waarvan drie orgelconcerten en één kinderconcert. Het jaar opende met een gezamenlijk door de Culturele Vereniging Rolde (CVR) en de Stichting Rolder Concerten georganiseerd concert: ‘Bach’s Curiosities’ door Barokensemble Giardino Musicale en sopraan Andrea Tjäder. In een volle Jacobuskerk bedankte het aandachtig luisterende publiek de bevlogen musici met een daverend applaus: een prima start van het nieuwe jaar voor CVR en SRC  maar vooral ook voor hun trouwe ‘achterban’. Het bestuur van de SRC prijst zich gelukkig met de goede contacten met het College van Kerkrentmeesters van de Jacobuskerkgemeente die hun kerk beschikbaar stellen voor onze concerten.

In 2016 vonden binnen het bestuur enkele wijzigingen plaats. Gelukkig konden de vacatures worden opgevuld en was een goede overdracht mogelijk.

De vertrekkende bestuursleden zijn op gepaste wijze bedankt voor hun – vaak vele jaren – grote inzet voor de SRC.
 
Op een enkel concert na zette de geleidelijke stijging van het aantal bezoekers van onze concerten zich ook in 2016 door. De beleidswijziging om aanmerkelijk hogere eisen aan het niveau van de musici te stellen blijkt terecht: naast de vele trouwe bezoekers mag de SRC regelmatig trouwe bezoekers verwelkomen.

Jongeren vormen nog steeds een duidelijke minderheid in het publiek. De SRC spant zich in door gerichte publiciteit (primair onderwijs, muziekscholen en -docenten, Prins Claus Conservatorium, koren) en door haar entreebeleid - gratis entree tot 16 jaar –  een verjonging van haar publiek te bereiken. De succesvolle kindervoorstelling  Lichterlaaie door ‘koperkleurig quintet KWIVR ‘ heeft door het hoge spelniveau (van muziek én theater) hieraan zeker bijgedragen. Enthousiasme bij de kinderen en hun (groot)ouders!

 De organisatie van ieder concert berust bij een steeds wisselend projectteam van drie SRC-bestuursleden, waaronder de programmeur. Dit projectteam heeft regelmatig onderling overleg en kan – desgewenst – andere bestuursleden vragen om ondersteuning op een specifiek gebied. Dit schept helderheid en blijkt voor alle betrokkenen goed te werken.

Bij alle concerten ontvangen de bezoekers een programmaboekje, vormgegeven door bestuurslid Jacques Bolhuis, met een uitgebreide en zeer deskundige toelichting op het concert door ons bestuurslid Harm Timmer. Deze toelichting blijkt voor menig bezoeker van toegevoegde waarde op diens concertbeleving.

 De Jacobuskerk is zowel visueel als akoestisch een perfecte concertzaal, die uitnodigt tot interactie tussen publiek en musici. De persoonlijke toelichting van de musici tijdens hun optreden verhoogt deze intieme sfeer en daarmee de betrokkenheid van het publiek.

In 2016 is de website van de SRC dankzij de grote inzet van Michaël Bolhuis vernieuwd en uitgebreid. De website geeft informatie over het jaarprogramma, over het bestellen van toegangskaarten (online en voorverkoop-adressen) en ‘historische informatie’ over voorgaande concertjaren. Van het eerstkomende concert wordt alle actuele informatie

(incl. concertprogramma, cv’s musici) gegeven en waar nodig aangepast

(bijv. programmawijziging, melding ‘concert  uitverkocht’).

De financiële positie van de SRC is gezond.

Het eigen vermogen is van een voldoende niveau om tegenvallers te kunnen opvangen. Ook is er een bescheiden bestemmingsreserve voor vervanging en onderhoud van de vleugel.
Een zorgelijk punt blijft de bijdrage van het nationaal Fonds van de Podium Kunsten (NFPK). Deze bijdrage wordt telkenmale voor een periode van 2 jaren toegekend. De huidige regeling duurt tot en met december 2017. Om concerten van kwalitatief voldoende niveau te kunnen organiseren is de bijdrage van essentieel belang. 
Naast de bijdrage van het NFPK ontvangt de Stichting bijdragen van onze zeer gewaardeerde sponsors en donateurs en de gemeente Aa en Hunze. Hierdoor heeft de SRC  2016 toch met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.


De SRC ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet: een programmering waarin hoge kwaliteit voorop blijft staan en een voortzetting van het verantwoorde financieel beleid moeten ons in staat stellen nog veel mooie concerten te verzorgen voor ons publiek in de Jacobuskerk, wat ons betreft de beste concertruimte van Drenthe…