Byzantijnskoor Drenthe

"Voorjaarsconcert"

Zondag 26 mei 2019 - 15.00 uur
€ 12,50 (voorverkoop € 10,00)

Julia voor site

 

Over de dirigent

Julia Zaytseva (1980),
Is geboren in Kazan, Rusland. Toen zij 6 jaar was begon zij met piano spelen. Tijdens haar gymnasiumopleiding studeerde zij ook aan de stedelijke muziekschool. En tijdens die studie wist Julia al dat ze professioneel muzikant wilde worden. Haar droom kwam uit: ze werd aangenomen aan de Hoge muziekschool in Kazan en studeerde in 1999 cum laude af op drie opleidingen tegelijkertijd (piano, zang en koordirectie). Ze vervolgende haar pianostudie aan het Conservatorium in Kazan en ook deze studie werd cum laude afgerond. Naast haar studie werkte ze ook in de muziek, als presentatrice in het concertgebouw en als muziekdocente.
Julia vervolgde haar studie in Nederland aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar volgde ze pianolessen bij Tamara Poddubnaya en zanglessen bij de bekende mezzosopraan Marion van den Akker. Daarnaast begon ze met haar werk dat ze vandaag de dag nog steeds met veel plezier doet: d

irigeren en pianospelen bij verschillende koren. Momenteel is Julia dirigente van o.a. het popkoor Marsaria en gemengd koor Masjaal in Assen, Het Byzantijnskoor Drenthe in Beilen en het vocaalensemble Curiosa in Middelstum. Koren en ensembles weten haar ook te vinden als zangcoach en solozangeres. Daarnaast geeft Julia piano- en zanglessen aan zowel volwassenen als kinderen.

 

Bijzantijnse muziek

DBij Byzantijnse muzieke Byzantijnse muziek omvat de heilige (sacrale) gezangen van de christelijke kerken die, sinds de vroege geschiedenis, de Oosters-orthodoxe traditie volgen. Het ontwikkelde zich in Byzantium/Constantinopel als hoofdstad van het Byzantijnse keizerrijk, ook wel Oost-Romeinse Rijk genoemd, van het jaar 330 tot aan de val in 1453.
Daarna claimden onder andere de Russische Tsaren het opvolgingsrecht van de Byzantijnse cultuur en nam de Russisch Orthodoxe kerk de leidende rol én de traditie van het religieuze leven over.
De vorm van de muziek bleef nagenoeg hetzelfde, in tegenstelling tot de meer Westers georiënteerde Katholieke Kerk.
Wat velen aanspreekt, ook nu nog, zijn de ingetogen meerstemmige gezangen die onderdeel uitmaken van de Orthodoxe kerkelijke liturgie tijdens de eredienst.
Sinds de oudheid geldt dat de zang aan de mens geleerd is door de engelen om God te prijzen.
In deze Hemelse muziek past geen instrumentale begeleiding, dus wordt er uitsluitend a-capella gezongen.
Uitgaande van deze leer bestond er weinig behoefte aan vernieuwen of arrangeren. Want hoe kon het Goddelijke nog verbeterd worden?
Elk koor, en zeker ook het Byzantijnskoor Drenthe, streeft voortdurend naar een grotere perfectie. Niet alleen de muzikale kwaliteiten, maar ook articulatie en betrokkenheid spelen hierbij een grote rol.
Over de rijke historie van deze muziek, haar betekenis en de achtergronden is al veel geschreven.
Wat ons als koor telkens weer boeit is het gevoel van devotie dat dit deel van ons uitgebreide repertoire zo kenmerkt.

 

Volksmuziek

Bij FolkloreRussische volksmuziek is een onderdeel van de Russische folklore en dateert, voor zover bekend, uit het midden van het eerste millennium.
Slavische stammen, bekend om hun liefde voor muziek, vestigden zich in de 10e eeuw in Kievan Rus, de eerste staat van wat nu het moderne Rusland is en kenden muziek in vele talen, waaronder Slavische, maar ook Turks.
De Russische volksliederen variëren, afhankelijk van de regio, van stijl. Een aspect dat ze allemaal gemeen hebben is, dat zij verhalen over het dagelijkse leven op het platteland en in de steden.
Het kan gaan over de (agrarische) werkzaamheden tijdens de verschillende seizoenen, over de natuur en de leefomgeving, over het dagelijkse leven in de gezinnen en dorpsgemeenschappen, zoals geboorte, overlijden en huwelijk. Maar ook liefdesliedjes zoals het overbekende "Kalinka"
Natuurlijk zijn er vele liederen, vooral ballades, over bekende en heldhaftige personen, over familieleden die ten strijde trokken. De Russische geschiedenis wordt gekenmerkt door de vele oorlogen die gevoerd zijn.
De Russische folklore en volksmuziek is, anders dan bij ons in West Europa, veel meer verweven met de samenleving. Wat de westerse toehoorder veelal aanspreekt, is het romantische beeld van het oude Rusland: melancholie, vaderlandsliefde, heldendaden uit het verleden.
In het repertoire van het Byzantijnskoor Drenthe is een keur aan dergelijke liederen opgenomen, die tijdens de concerten met verve en met respect voor de achtergronden worden vertolkt.